Rönnbäcks Fisk AB

Kort historik

Rönnbäcks Fisk Ab har anor från slutet av 1800-talet, då min farfar, Johan Rönnbäck, införskaffade mark vid Havsviken, tre kilometer från byn Siknäs i Töre skärgård.

Till Siknäs fanns då ännu ingen väg.

Farfar startade småbruk med fiske som binäring, gifte sig och fick två pojkar och två flickor.

Fisket bestod av strömming, som saltades och byttes mot mjöl när förhållandet tillät framkomst till byarna med ren och pulka.

Övergången till ren försäljning kom först när sågverken vid kusten växte fram, 1915-1920 med bl.a. Axelsvik som säsongsvis sysselsatte ett stort antal anställda.

Min far, Oskar Rönnbäck, arbetade där och fiskade samtidigt med sin bror Axel. Oskar stod för försäljningen, Axel för fisket. Varje dag hade Oskar med sig en 25-kilos kagge på pakethållaren till de anställda vid sågen.

1926 Emigrerade Oskar till Kanada där han arbetade som skogsarbetare fram till Krügerkraschen . Oskar återvände till ett Sverige med arbetslöshet och fick dela öde med många andra. Under den vintern läste han Bibeln från pärm till pärm, eftersom annan litteratur ej stod att finna i hemmet. Våren därefter fick han jobb vid sågen. Affärsverksamheten utvidgades med åren med uppköp av ekorrskinn och annat smått och gott. Efter hand utökades även distriktet till avlägsnare byar i bl.a. Tornedalen där han träffade sin blivande hustru och flyttade till Övertorneå kommun.

Efter att ha inkallats till militären smittades Oskar av den fruktade lungsoten, TBC, en sjukdom som skördade många liv. Oskar opererades två gånger, 1943 och 1952. Under åren växte familjen och bestod slutligen av åtta barn, fyra av vardera könet.

1958 flyttade Oskar till Pajala efter skilsmässa, där han återupptog fiskhandeln. Jag och min lillebror Stig följde med för att hjälpa till. Själv skulle jag vara där i två veckor var det tänkt. Det blev betydligt längre än så.

1962 inköptes den första kylbilen och ett frysrum byggdes. Företaget drevs i mitt namn fram till 1968. Under åren 1968-1973 återupptog jag mina avbrutna studier och blev klar med gymnasieekonomexamen 1973.

Efter examen startade jag och hustrun, Hjördis, ett nytt AB med inriktning på

Fjäll och ishavsprodukter.

1975 byggdes ny frys, nytt kylrum samt renseri och därifrån har vår utveckling fortsatt under åren fram till nu.

Under tiden har vi fött tre söner; Christer, Anders och Mattias som arbetat inom företaget sedan barnsben.

Sedan 1994 har företagit vuxit med bl.a. nya utbyggnader anpassade till EU-krav; större frysutrymmen, fler kylar, större förädlingsutrymmen har tillkommit samt givetvis flera kyl och frysbilar. Antalet anställda har ökat liksom omsättningen. Det senaste tillskottet är en stor kyl/frysbil och försäljningsvagn som används till marknader samt torgförsäljning över hela Norrbotten.

Sedan 1995 har vi varit ensamma uppköpare av fjällfisk utmed Vägen Västerut.

Idag, 2012 står inför nya utbyggnader med markarbeten och planering som inletts och beräknas vara färdigställda 2013-14. I dagens läge är vi 10 anställda med en årsomsättning på 18 miljoner.

Nästa generation Rönnbäck beräknas ta vid 31/12 2012.

Kjell Rönnbäck
Nuv. VD Rönnbäcks Fisk AB

Milstolpar under vår tid i fiskbranschen

  • Vacuumpaketering införs i början av 80-talet.
  • Ismaskin för flakis -86
  • Cellplastlådor kommer med den odlade norska laxen 1976. Stor succé

Något om inköp

Vägen Västerut

Vägen Västerut var fram till 1965 endast körbar till Stora Sjöfallet. Suorvadammen var då under uppbyggnad. Först 20 år senare fanns farbar väg till Ritsem. Fisken flögs fram till 1995 ned till St.Sjöfallet för vidare försäljning. På grund av stor arbetsbörda ville Fiskflyg att vi skulle ta över all försäljning och de enbart handha flygtransporterna. Nu har vi tillgång till rödingen från Vastenjaure-Viirijaure och andra sjöar i väglöst land.

Norge

Förutom den odlade laxen från Kaldfjord varifrån vi även köper torsk, uer,kveite(hälleflundra) salt sill ,sillfiléer m.m. har vi även haft tillgång till den berömda vilda laxen från Tana älv.